11e. NIEUW! 1981 103 Verkbat; Deelname A-Esk Boeselager in het Duitse Sontra. Foto-archief van Pedro Haans.