11. Bataljonsoefeningen Schietseries en Boeselager  1

Bataljonsoefeningen, Schietseries en Boeselager