VOORTGANG VAN DE RUBRIEK ‘FOTO’S EN VERHALEN

Inmiddels zijn er per 10 januari 2022 weer zo’n 600 nieuwe foto’s geplaatst op de fotosite van www.103cv.nl. Deze zijn herkenbaar doordat de map waarin deze zijn geplaats voorzien zijn van ‘NIEUW 2022’:

Van Hendrie van der Maat mochten wij 48 goede foto’s ontvangen over de oefening Spearpoint waaraan ook Bitse troepen aan deelnamen. Op onderstaande foto staan onze huzaren rond een Brits gevechtsvoertuig.

Foto: 1983-1984 A-Esk 3e Pel 103 Verkbat; Oef 'Spear Point' en Foto-archief Hendrie v.d.Maat

Foto: 1983-1984 A-Esk 3e Pel 103 Verkbat; Oef ‘Spear Point’ en Foto-archief Hendrie v.d.Maat

De Korporaal TS Peter Hendrix is een trouw inzender en ook ditmaal wist hij ons te verrassen met 25 foto’s met diverse onderwerpen zoals amfibische oefeningen, een mooie groepsfoto van staffunctionarissen, vierdaagse Nijmegen, interieur van M577, Schietserie in de sneeuw enz.

Afbeelding 2

Foto: 1971-1973 SSV-Esk; Foto-archief Peter Hendrix; 4-daagse Nijmegen

Bovendien heeft Peter Hendrix een duidelijke namenlijst in kleur van 50 TS’ers en KVV’ers grotendeels voorzien van hun functie, datums van dienen en het onderdeel ingezonden. Later zond hij nogmaals 8 namen, zodat het aantal, met de al ander bekende 7, nu op 65 komt. Het begin is er, maar met een globale schatting komt het aantal toch gauw op zo’n 300… Wij gaan door met onze zoektocht, ere wie ere toekomt!  

 De Huzaar chauffeur van de S1 DAF, Robbie den Dulk zond zo rond de 100 foto’s in over sportdagen, schiet- en amfibische oefeningen, ouderdagen, zijn DAF 4440/4442, barbezoek, kamergenoten, Bremer vörder See, schietserie, bezoek aan het ‘IJzeren Gordijn’ uitzicht vanuit zijn kamer enz.

Net als Kpl TS Peter Hendrix heeft ook de Kpl TS Eugene Swarts weer een aantal foto’s ingezonden, de Generaalssuite, zijn DAF YA 328, kerstviering, bezuiniging bij defensie en dan maar met een fiets wat ondernemen.

Foto 1967 A-Esk 103 Verkbat; Kerst, vraag me niet hoe we aan de boom en versiering zijn gekomen... Inz. Eugene Swarts.

Foto 1967 A-Esk 103 Verkbat; Kerst, vraag me niet hoe we aan de boom en versiering zijn gekomen… Inz. Eugene Swarts.

 Ook Wiebe Kunst liet zich niet onbetuigd, zijn inzending bestond uit 48 foto’s waaronder enige uit het prille begin toen 102 Verkbat nog werd genoemd en de opkomst in de Willem III kazerne te Amersfoort, rij-opleiding op de Chaffee tank, de legering in Wietzendorf en later in Hohne, bivakkeren, schietseries en kamergenoten.

Foto: 1960-1961 SSV-Esk 103 Verbat 102 Verkbat, Willem III, Wietzendorf, Bivak, Schietserie, e.a; Foto-archief Wiebe Kunst

Foto: 1960-1961 SSV-Esk 103 Verbat 102 Verkbat, Willem III, Wietzendorf, Bivak, Schietserie, e.a; Foto-archief Wiebe Kunst

Verder informatieve en verklarende teksten over het wel en wee tijdens zijn dienstplicht.

Verder inzendingen uit 1962 A-Esk 103 Verkbat; Het Centurion tijdperk, legering in Hohne. Oefening zonder baretemblemen. Inz Gerrit Muller.

Inzender Arie Spek 1964 Opkomst Willem III Kazerne Amersfoort, exercitie! En onder meer B-Esk 103 Verkbat; Legeringsgebouw B-Esk Seedorf, de DAF Ya 328 met ringaffuit .50 enz.

1964-1965 SSV-Esk 103 Verkbat; De telefooncentrale te velde. Inz. Joop Heemskerk

1965-04 B-Esk 103 Verkbat; Li 63-4 Parade ter beëdiging o.a. Tlnts O du Ry van Beest Holle en Wynand Wieg

1965-04 B-Esk 103 Verkbat; Li 63-4 Parade ter beëdiging o.a. Tlnts O du Ry van Beest Holle en Wynand Wieg

 

 

1963-1965 B-Esk 103 Verkbat; Lichting 63-4 Oefening met NEKAF jeep en AMX, 1965-04 B-Esk 103 Verkbat; Beëdiging o.a. Tlnts O du Ry van Beest Holle en  Wynand Wiegeraadt. Standaarddrager Aooi A. Jongejan. Inz. O Du Ry 

 

 

 

 

1977 A-Esk 103 Verkbat; Het vierdaagsedetachement 103 o.l.v. Ritm Wolters. Inz. Gerko Dijkstra of deze:

1964-1965 SSV-Esk 103 Verkbat; Rust bij het bivak ten tijde van de schietserie Lüneburger Heide. Inz. Joop Heemskerk.

1969-1970 A-Esk 103 Verkbat; EC Ritm Ohler, Plv Elnt Selles, Owi Frans v Hulzen. Re Wmr I v Geugten. Inzender Ad Post..

1969-1970 A-Esk 103 Verkbat; EC Ritm Ohler, Plv Elnt Selles, Owi Frans v Hulzen. Re Wmr I v Geugten. Inzender Ad Post..

 

Foto 2021-11-18: A-Esk 103 Verkbat Kaderreünie 1971-1972; 8 Oud Dpl Wmr Wim IJsseldijk die deze reünie georganiseerde.

Foto 2021-11-18: A-Esk 103 Verkbat Kaderreünie 1971-1972; 8 Oud Dpl Wmr Wim IJsseldijk die deze reünie georganiseerde.

 

 

Op de 18e november 2021 hield de kolonel b.d. Renie Meeder in zijn toenmalige functie als C A-Esk 103 Verkbat een kaderreünie. Het bijzondere van deze reünie was wel dat er lijsten waren gemaakt van de officieren, onderofficieren en korporaals TS en KVV, voorzien van foto’s van toen en van nu en verdere gegevens. Gelet op de wet op de privacy meende de reüniecommissie om de woongegevens niet te publiceren.

 

 

Foto 2021-11-18: A-Esk 103 Verkbat Kaderreünie 1971-1972; de toenmalige Wmrs I Appie Wmr I v d Theems en Bonne Ten Kate (Verbindigen).

Foto 2021-11-18: A-Esk 103 Verkbat Kaderreünie 1971-1972; de toenmalige Wmrs I Appie Wmr I v d Theems en Bonne Ten Kate (Verbindigen).

Ook werd een lijst opgesteld van alle voertuigbemanningen van officier tot huzaar. Een mooi initiatief dat navolging verdiend, zodat ook de dienstplichtigen van toentertijd een meer herkenbaar gezicht krijgen. De voltallige lijsten worden, net zoals de ingezonden foto’s rond de jaarwisseling op de www.103cv.nl site gepubliceerd. Een precies tijdstip kan niet worden gegeven omdat de plaatsing enige tijd vergt, maar de plaatsing zal zeker voor 10 januari hebben plaats gevonden. 

 

 

Afbeelding10

Afbeelding11

Tot zover het overzicht van de nieuwe inzendingen. Nogmaals, de voltallige lijsten worden, net zoals de ingezonden foto’s vóór 10 januari 2022 op de www.103cv.nl site gepubliceerd. Ook worden foto’s bijvoorbeeld afkomstig uit facebook opgenomen.

 

Aanvullingen op de tussenvoegingen van het personeelsbestand 103e verkenningsbataljon.

 

Is het opgevallen dat in het personeelsbestand van 1961-2002, zoals afgebeeld in het digitale en het gedrukte boekwerk van het bataljon, ook tussenvoegingen van interessante gebeurtenissen te zien zijn?

Deze tussenvoegingen worden hieronder nog verder aangevuld met bijzonderheden die misschien niet bij allen bekend zijn. 

Afbeelding1

 

Afbeelding2Afbeelding3

Afbeelding4

 

 

Zo blijft het, afgezien van het wisselen van de gevechtstanks en ander materieel, tamelijk rustig vanaf de oprichting in 1961 tot 1990.

De pistoolmitrailleur UZI en het geweer FAL werden in 1962 verwelkomt. De wisseling van gevechtstanks bestond uit de Centurion voor de AMX in maart 1963, daarna kwam in 1971 de Leopard I en vervolgens deed de Leopard II in september 1983 zijn intrede. In februari 1967 werden de M113’s in de organisatie opgenomen. Ook werd in 1977 de oerdegelijke boordmitrailleur Browning .50 op de M113 vervangen door het 25 mm Oerlikon snelvuurkanon. De gevechtskracht van het bataljon werd hierdoor zelfs uitgebreid.

Afbeelding5

Op personeelsgebied veranderde ook niet zoveel. Door de introductie van de bureaucomputers in 1986 werden de eskadronsopperwachtmeesters versterkt met een ter zake kundige wachtmeester. De voor velen onbekende computer, bracht veel extra werk met zich mee, wat ook o.a. werd veroorzaakt doordat (opleidings)taken door de bataljonsstaf aan de eskadrons werd gedelegeerd. Er mag wel gezegd worden dat door de komst van de bureaucomputer, wat eens begon met een privé aangeschafte commodore 64, heel wat arbeidsplaatsen zijn geschapen.

Verder werd de geestelijke verzorging oecumenisch heringericht, maar daar bleef het dan bij.

In 1989/1990 werd de zo vertrouwde samenstelling verstoord door het verdwijnen van de mortierbakken M106 en ook de radarbakken moesten er aan geloven. Of de val van de ‘Berlijnse Muur’ op 9 november 1989 daarmee te maken had is te betwijfelen.

REORGANISATIE

Afbeelding6 1

Afbeelding7 1

 

Afbeelding8 1

In 1992 werd bij de gevechtseskadrons de organieke samenstelling van de pelotons opgeheven en men ging over tot het samenvoegen van de 15? M113 C&R verkenningsvoertuigen, de 6 Leopardtanks en de 3 M113 / YPR 765 tirailleurvoertuigen van het eskadron tot afzonderlijke pelotons.

In het verleden werd deze Pelotons Organieke Samenstelling Opheffen (POSO) ook wel tijdens een bepaalde oefening toegepast maar tot dusver niet blijvend.

 

Afbeelding9 1

 

In januari 1996 verdwenen de Leopard II tanks uit het bataljon en resten nog 2 uitgeklede eskadrons  ieder bestaand uit 2 x verkenningspeloton à 6 verkenningsvoertuigen en 1 x tirailleurpeloton à 4 YPR 765 pri 25 mm.

Verder werden de Uzi’s en FALs vervangen door de Diemaco.

UIT

17. 103 Verkbat diverse opnamen AMX Leopard I en II 5

Afbeelding11 1Afbeelding23

 

IN

Afbeelding13

 

Afbeelding12

 

In 1996 dienden de laatste dienstplichtigen, lichting 95-10, en ging ook het 103 Verkenningsbataljon daarna over, van overste tot huzaar/soldaat, tot een eenheid bestaande uit louter beroepsmilitairen.Afbeelding14

Bij de gevechtseskadrons werden de 3 POSO pelotons teruggebracht naar 2 organieke pelotons, dus er was al sprake van een behoorlijke vermindering. Wel werden er allerlei functies toegevoegd. Naast de al toegevoegde wmr aan de opper, werden een luitenant en wachtmeester artillerie waarnemer, een luitenant logistiek en een sergeant gewondenverzorger toegevoegd.

Afbeelding15

                             

 

In 1997 werd het A-Esk van medio juni tot en met december uitgezonden als A-team 42 NL SFOR 3 in Bosnië, met als basis ‘Camp Knezevo’. Het B-Esk loste het A-esk op 20 december 1997 af en diende in Bosnië tot en met juni 1998. (De internationale inzet SFOR 3 liep door tot december 2004).

In 1997 werd ook het resterend deel van het C-Esk paraat gesteld, ook bestaande uit 2 verkenningspelotons en een tirailleurpeloton. Dit eskadron werd in 1998 nog geoefend met Duitse en daarna met Franse eenheden om vervolgens in oktober 1998 als 3e te eindigen na een 3-daags internationale wedstrijd voor langeafstands verkenners in Wales (VK) ‘The cambrian patrol’. (wordt heden ten dage nog steeds gehouden met Nederlandse deelneming).Afbeelding16

Voor de volledigheid; het mobilisabele C-Esk, werd ook in 1962 al een keer uit de slaap gewekt. Het zorgde op de 12e december 1962 voor een ere-afzetting van 100 man voor uitvaart Prinses Wilhelmina.

Het personeel van het kortstondige parate bestaan van het C-Esk werd niet opgenomen in het bestaande personeelsoverzicht, maar voor de volledigheid zal daar in de toekomst in enigerlei vorm verandering in komen.   

Bij de bataljonsstaf veranderde tot dusver niet veel, alleen kregen sommige functies een andere benaming en andere invulling.

Afbeelding17

 

Anders lag het bij de technische functies van het bataljon; in 1995 werden zo’n 16 functies  opgeheven of overgeheveld naar de 41e Bevoorradings- en Herstelcompagnie en het nieuw opgerichte Herstelpeloton 103.

Afbeelding18

 

 

Op 11 juni 1999 verhuisde het bataljon van Seedorf naar de Dumoulinkazerne te  Soesterberg. Het A-Esk werd na een eindoefening van 2 weken in Engeland van december 1999 tot en met juni 2000 ingezet als UNFCYP in Cyprus.

 

Afbeelding19

 

Het doek viel op 5 november 2001: Einde van het 103 Verkenningsbataljon, de vigerende bataljonscommandant, de luitenant-kolonel Michiel C. Dulfer viel de ‘eer’ te beurt om het doek te laten vallen.

Het  A-Esk werd 42 Brigade Verkenningseskadron (BVE) gelegerd in Oirschot en het B-Esk werd het 43 BVE gelegerd in Darp bij Steenwijk nu uitgerust met o.a. Fennekvoertuigen

 

 

Afbeelding20En tenslotte werd in 2006 de legerplaats Seedorf in goede staat overgedragen aan de Duitse staat waar nu o.a. het Fallschirmjägerregiments 31 is gehuisvest. De legerplaats staat nog een flinke uitbreiding te wachten.

Als schrale troost moge dienen dat ‘onze legerplaats Seedorf’ in goede handen is.

Naar ruwe schatting hebben zo’n 17.000 officieren, onderofficieren, korporaals, huzaren / soldaten en burgerpersoneel gediend bij het 103e Verkenningsbataljon.

Hopelijk zullen velen elkaar op de geplande reünie in 2022 weerzien.

Afbeelding21

 

 

De commissie blijft zeer geïnteresseerd in uw inzendingen, dus kijk nog even op zolder, in de boekenkast, in enveloppen of in het vergeelde en misschien ook vergeten fotoalbum en neem de moeite om uw foto’s ook op deze wijze voor het ‘nageslacht’ te bewaren! 

 

Informatie

Het aanbieden van foto’s vindt gestaag plaats met een enkele uitschieter die de commissie verblijdde met zo’n 2.200 foto’s waaruit er ondertussen 850 zijn geselecteerd en voorzien van de nodige informatie. Deze bevatten opnamen vanaf de jaren 1982 tot 1987 van de Boeselager wedstrijden met opstelling, defilé, lucht- en materieelshow. Verder de commando overdracht van de Ritm Pruyssenaere de la Woestijne aan Ritm vd Bos en de commando-overdracht Lkol Selles aan Lkol Bruinink. Ook vele opnamen van de groeps- en voertuigbemanningen van veelal het B-Eskadron, het parachutespringen, de stormbaan, schietseries, oefeningen, sportdagen en munitiebeladingsoefening ontbreken niet.

Afbeelding1

Ook leverde diezelfde Jan Pol 62 dvd’s ook uit de jaren 1982 – 1987. De dvd’s worden op termijn bekeken en daarvan worden dan per dvd een aantal screenshots gemaakt, zodat er een mooi fotobeeld uit de betreffende periode ontstaat. Dus die houdt u nog tegoed.

Een ingezonden dvd van de reserve ritmeester Lukas Maas ging hierin voor en uit zijn dvd-inzending van de oefening Wildbaan uit augustus 1974 ontstonden zo 35 screenshotfoto’s van goede kwaliteit van de commando-overdracht van Bataljonscommandant Lkol Cavadino aan de Lkol Valstar. Ook zond de reserve ritmeester nog interessante foto’s uit de periode 1975-1976 van de oefening ‘Pantserstorm’ en van het ere-escorte waarvan Lukas Maas 15 jaar deel uitmaakte en waarop meer oudgedienden van 103 te zien zijn. 

De voormalige mortierist Peter van der Spek die bij het A-Eskadron diende in de jaren 1979-1980, zond een 25-tal foto’s in evenals de Kpl TS Eugene Swarts uit de jaren 1967-1968 over zijn opleiding, oefeningen, bivak, Amx en deelname aan de 4-daagse. Kees Blom die in de jaren 1979-1980 als Pc van het 3e peloton B-Eskadron het bevel voerde liet zich niet onbetuigd en zond foto’s over de oefeningen, de schietserie, het ouderweekend en zijn beëdiging als luitenant.

Afbeelding2

 

1980-03 tm 12 B-esk 3e pel. 103 Verkbat; Ouderweekend, prachtige demo vuur-en- beweging! . Inz. (kornet) Kees C.M. Blom  

Deze, in het totaal van zo’n 1.200 foto’s, zullen rond de 15e augustus 2021 op de site worden gepubliceerd, waarmee het totale aantal geplaatste foto’s op zo’n 4.200 komt.

De nieuw geplaatste foto’s worden deels geplaatst in de map; ‘0. Nieuwe inzendingen per 15 augustus 2021’, en tevens in de onderscheidenlijke jaargangen voorafgaand met ‘NIEUW!’. De inzendingen ‘0. Nieuw! Ingezonden foto’s per 15 april 2021’ alsmede alle inzendingen die tot dusver de aanduiding ‘NIEUW!’ hadden, krijgen hun plaats in de daarvoor bestemde hoofd-of submap. 

1983-1987 B-Esk 103 Verkbat; Groeps- en voertuigbemanningen Inz. (Wmr I) Jan Pol

 

Op zoek naar aanvulling!

Als aanvulling op het personeelsoverzicht in het boek ‘103 Verkenningsbataljon’ zijn wij op zoek naar namen van korporaals TS’ers en KVV die bij het 103e verkenningsbataljon hebben gediend.

Inzendingen, ook ter completering van onderstaande, liefst ook voorzien van het eskadron, functie en dienstperiode mailen naar foto103verkbat@gmail.com

 

Foto 1972 SSV-Esk 103 Verkbat; Kpl I Ts Peter Hendrix op de M577 van de sectie 3